Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede
Par sitter på gulvet og titter opp, tegninger av vindu, lys og en bolig rundt

Skal du selge eller kjøpe bolig/hytte

Og har behov for el-kontroll av det elektriske anlegget eller mangler dokumentasjon? 

Da trenger du en el-kontroll (NB! Ikke el-sjekk) utført av en elektriker godkjent for å gjennomføre en el-kontroll.


Eksempler på hva en el-kontroll innebærer:

  • Isolasjonsmåling i sikringsskap (også kalt «megging») og skjult varme
  • Termografering av sikringsskap, kurser, tekniske installasjonen som varmtvannsbereder og belastning på kurser
  • Test jordfeilbryter
  • Kontinuitets måling av jording, utjevning jording
  • Visuell kontroll og overflate inspeksjon(defekter osv)
  • Inntak og hovedsikring
  • Kontroll av el-bil lader
  • Dokumentasjon på el-anlegg

 

Fra 1. januar 2022 trådde den nye forskriften til avhendingsloven (tryggere bolighandel) i kraft. I den nye forskriften oppstilles minstekrav til innhold/utforming av tilstandsrapporter. Målet er å avdekke skjulte feil/mangler så tidlig som mulig for å unngå tvistesaker mellom selger og kjøper. Spør gjerne om når eieren sist hadde el-kontroll på elektriske anlegget, og om det er dokumentasjon på dette.

 

Dokumentasjonen er meget viktig

 

Backe hos IKT Elektro forteller at de ved flere anledninger har vært på mindre oppdrag for nye boligeiere, som har resultert i at de har funnet større feil og mangler i skjult installasjon. Han bekrefter at dokumentasjon er viktig.

– I de ekstreme tilfellene har vi oppdaget at hele den elektriske installasjonen har vært utført av ufaglært personell. Dette har resultert i at de flotte overflatene, som de ferske boligeierne har forelsket seg i på visning, må rives for å kunne utbedre feilene eller legge om det skjulte elektriske anlegget.

 

Andre ganger har de oppdaget baderom der varmekabler ikke er montert etter produsentens montasjeanvisning eller kontrollert og dokumentert etter gjeldende forskrifter, med det resultat at varmekablene blir frakoblet, eller at gulvet må hugges opp igjen.

Hvor finner du dokumentasjonen?

 

Dokumentasjonen skal være lett tilgjengelig i en mappe i sikringsskapet eller i Boligmappen. Hvordan vet man at arbeidet er utført riktig?

Er det gjort arbeid på det elektriske anlegget etter 1999, så skal det forligge en samsvarserklæring. Denne skal utstedes om det har vært reparasjon eller installering av varmekabler, om det har blitt satt inn downlights, installert temperaturstyring eller lignende arbeid. En samsvarserklæring er dokumentasjon og en forsikring på at jobben som er gjort, møter kravene i forskriftene. Elektrikeren som har utført dette arbeidet garanterer da for at arbeidet er gjort riktig.