Sterkstrøm

Vi leverer alle typer anlegg innenfor "sterkstrømsfaget" som:

  • Serviceoppdrag/ hastesaker.
  • Rehabiliteringsoppdrag bolig/ næringslokaler.
  • Nybygg bolig/næringslokaler.