Teletekniske installasjoner

Vi leverer installasjoner i teletekniske anlegg og har erfaring innen følgende installasjoner.

  • Planlegging, strømbestilling og installasjon av nye mobilbasestasjoner.
  • Igangkjøring, testing og dokumentasjon av nye mobilbasestasjoner.
  • Utskiftinger av likerettere.
  • Installasjon / utskifting av reservekraft, batterianlegg.
  • Jordingsanlegg i teletekniske installasjoner.
  • Likeretterkonfigrasjon.
  • Konsulentarbeid for telebransjen ifb. med utarbeidelse av montasjespesifikasjoner.