IKT Elektro AS

Lønnsomme investeringer i ny teknologi

Med dagens strømpriser lønner det seg å investere i energibesparende teknologi

Techin konseptet er et satsningsområde i IKT-Elektro AS mot boligselskap og bedriftsmarkedet, der investering i teknologi forankres i besparelse av både energi og kostnader.

Techin skal redusere energiforbruket. Tilby gode låneavtaler der månedskostnaden på et kortsiktig lån (<5 år) skal være lavere enn besparelsen.

Gjennom dette vil kunden få en positiv pengestrøm allerede fra første måned etter installasjon.

Techin vil utvikles med flere moduler spesielt rettet mot boligselskap og bedriftsmarkedet.

Modul 1 Energieffektiv belysning
I forbindelse med EU sitt vedtak om å fase ut lysrør og flere typer lyskilder vil utskifting av belysning med gammel teknologi tvinge seg frem.

Med dagens strømpriser vil en utskifting til LED-belysning kunne nedbetales i løpet av noen få år.

IKT-Elektro AS har gjennom konseptet Techin tilegnet seg spesialkompetanse på de ulike løsningene som kan være aktuelle for belysning og lysstyring i bedrifter og boligselskap.

Eksempel
Ved utskifting fra tradisjonelle lysstoffarmaturer til nye armaturer med LED-teknologi vil man kunne spare 40-50 % av energikostnaden for belysning.

Om man i tillegg velger å installere smart lysstyring vil man kunne spare 80-90% av energikostnaden for belysning.

Rett tidspunkt for å investere
Det kan være smart å gjøre den lovpålagte investeringen nå, da strømprisen er høy og nedbetalingstiden kort.

Med lovendringen fra EU og dagens usikre tider i Europa, ser vi for oss at man kan komme i en situasjon med lengre leveringstid og høyere priser på lysutstyr.

Det føles bra å tilby energieffektiv belysning som betaler seg selv via sparte strømkostnader. Dette er en unik mulighet for kundene våre og miljøet - Jon A. Husby (Prosjektleder)

Les mer om at lysrør fases ut, lenke Miljø-direktoratet